Årsfesten 2015 - Foto
Årsfesten 2015

Årsfesten 2015

Årsfest 2015

2014 er historiens beste både i omsetning og resultat. John Kjellesvik understreker at det ikke bare skyldtes sol og rekordvarm sommer.

– Solide medarbeidere, tett kundesamarbeid, sterk innsats i produksjonen og god innovasjon er faktorer av avgjørende verdi. I år må vi ha fokus på vekst, lønnsomhet og et høyt aktivitetsnivå for å klare ambisjonen om å øke omsetningen med 70 millioner kroner, sier John og inspirerer et interessert og engasjert publikum.

Foto: Kjell Inge Søreide

Hennig OlsenÅrsfest 2015Hennig Olsen IsÅrsfestKildenKilden Teater og Konserthus for SørlandetinformasjonsmøteJohn Kjellesvik