Årsfesten 2015 - Foto
Location

Location

Hennig Olsen – Årsfest 2015 Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet.

Is og hyggelig samtale i pausen. Trond Leonard Wøien.

Foto: Kjell Inge Søreide

Hennig OlsenÅrsfest 2015Hennig Olsen IsÅrsfestKilden Teater og Konserthus for SørlandetPaal HennigOlsen