Årsfesten 2016 - Foto
Årsfest 2016

Årsfest 2016

Henning Olsen Is sin årsfest 2016 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand.

fest og middag på kvelden med hedring av jubilanter.

Samarbeid og sammenheng er stikkord for lean-arbeidet til avdelingene salg, marked og vareforsyning. Her demonstrert for fotografen av Anders Hennig-Olsen og Kjell Sydsæter.

Foto: Kjell Inge Søreide

Henning Olsenårsfestårsfest 2016festmiddagselskapjubilanterHennig Olsen Is