Årsfesten 2016 - Foto
Årsfest 2016

Årsfest 2016

Hennig Olsen Is sin årsfest 2016 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand.

fest og middag på kvelden med hedring av jubilanter.

Fornøyde men in black: Olav Fjermeros, Gert Flateland, Jan Erik Seim og Marius Anfinsen.

Foto: Kjell Inge Søreide

Henning Olsenårsfestårsfest 2016festmiddagselskapjubilanterHennig Olsen Is