Årsfesten 2016 - Foto
Årsfest 2016

Årsfest 2016

Henning Olsen Is sin årsfest 2016 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand.

Hedring av jubilanter.

Jubilantene hedres. Foran fra venstre: Olav Fjermeros, Hanh My Thi Phan, Blanca Reinertsen Salinas, Kjell Grimstvedt Sydsæter, Per Sandholm, Ragnar Pettersen, Bjørg Kristoffersen, Tu My Tran, Siri Knutsen, Kjartan Larsen, Per Kristian Kittelsen, Steen Jensen
Bak fra venstre: Odd Erling Egge, Marius Engeland, Marius Anfinsen, Erik Lage Bratteng, Alf Harald Stranden, Aud Rasmussen, Cay Nesdal Jonassen, Elin Rosseland, Berit Mjåland Bjørndal, Tommy Lohne, Christian Heimstad, Tor Steinar Vikse, Gert Flateland.


Foto: Kjell Inge Søreide

Henning Olsenårsfestårsfest 2016festmiddagselskapjubilanterHennig Olsen Is