Årsfesten 2017 - Foto
Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

03 February 2017 Kristiansand havn, Kristiansand, Norge,

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is.

30 års jubilanter og noen Norges vel. Fra venstre: Siri Stokke, Marianne Stordal, Ingvar
Torp, Frode Hansen, Rune Lyberg, Kai Tobiassen, Karl Tore Nielsen, Jørgen Severinsen, Per Even
Pedersen og Phillip EikåsFoto: Kjell Inge Søreide

Hennig Olsen Isårsfesten 2017årsfesteninformasjonsmøteKildenjubilanterNorges Vels medalje