Årsfesten 2017 - Foto
Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

03 February 2017 Kristiansand havn, Kristiansand, Norge,

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is.

Jubilanter og noen Norges vel fra venstre: Per Sandholm, Elin Rosseland, Bertil Syversen, Odd
Tobiassen, Harald Stranden og Kjartan Larsen


Foto: Kjell Inge Søreide

Hennig Olsen Isårsfesten 2017årsfesteninformasjonsmøteKildenjubilanterNorges Vels medalje