Årsfesten 2017 - Foto
Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is

03 February 2017 Kristiansand havn, Kristiansand, Norge,

Informasjonsmøte på Kilden på Årsfesten 2017 for Hennig Olsen Is.

Tre ganger hurra for jubilantene!
Aldri en årsfest uten heder og ære til jubilantene. Det vanket godord og påskjønnelse fra Paal til 45 medarbeidere som lojalt har tjent bedriften i henholdsvis 10, 15, 20, 25, 30, 35 og 40 år. I tillegg ble 12 medarbeidere tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.
Fem jubilanter var ikke til stede på årsfesten: Heidar Khadem (10 år) Tor Ivar Olsen (15 år) John Kjellesvik (40 år) Øyvind Tannæs (30 år, pluss medalje) og Oddvar Hansen (medalje).

Rekke 1 fra venstre: Britt Dalen, Lan Thuy Thi Nguyen, Qua Thi Pham, Nhiem Thi Hoang, Sjalg Inge Nygård, Tor Arne Røde, Tore Jacobsen, Thuy Hang Thi Vu, Merete W. Haugå, Berit Mjåland.
Rekke 2 fra venstre: Ronny Pettersen , Per Even Pedersen, Stine Enggrav, Marianne Stordal, Reidar Håland, Per Gunnar Laugen, Jan Erik Sandberg, Arne Langøy , Kristin Langeland, Ann Kristin Loland, Bjørg Høye.
Rekke 3 fra venstre: Ingvar Torp, Elin Rosseland, Siren Thorsen, Svein Lura, Karl Tore Nielsen, Laila Larsen, Frode Hansen, Rune Lyberg, Henny Tobiassen.
Rekke 4 fra venstre: Per Sandholm, Lars Gåsvatn, Kai Tobiassen, Wenche Simonsen, Bertil Syversen, Bo Hansen, Siri Stokke, Audun Jensen, Jørgen Severinsen, Odd Tobiassen, Jan Bang Henningsen, Phillip Eikås, Kjartan Larsen , Jan-Erik Narvesen og Harald StrandenFoto: Kjell Inge Søreide

Hennig Olsen Isårsfesten 2017årsfesteninformasjonsmøteKildenjubilanterNorges Vels medalje