Jubileumsboka 2014 - Foto
Salgsmøte

Salgsmøte

Otto fremførte sine taler på de årlige salgsmøtene
med patos og ledighet, men manuset - og budskapet - var planlagt til minste detalj.

salgsmøteOtto HennigOlsen