Jubileumsboka 2014 - Foto
Elsebeth Koveland

Elsebeth Koveland

Elsebeth Koveland.

Sekretær Elsebeth Koveland har hatt en sentral posisjon hos Hennig-Olsen helt siden hun begynte i 1973
– også da kundeavtalene skulle rekonstrueres etter Ivars bortgang.

Foto: Kjell Inge Søreide

Hennig OlsenElsebeth KovelandHennig Olsen Is